KOZYREV AYNASI İLE PARANORMAL ETKİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

KOZYREV AYNASI İLE PARANORMAL ETKİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Rus Ekolünün insanlığın paranormal etkilerine bakışı ve Kozyrev aynaları ile insanlığın pskisomatik hastalıklarına müdahalesi...

Kozyrev, kendi hayatı boyunca yaptığı astronomi ve matematik çalışmaları sonucunda zamanın aslında yıldız çekirdeklerinden iletilen bir tür bilgi frekans ışını olduğu sonucuna vardı (çalışmaları bunun sıcak ve yoğun olmadığını, doğası gereği oldukça karmaşık olmasına rağmen nispeten soğuk ve daha içi boş olduğunu gösterdi). Kozyrev'in bulgularına dayanarak Zaman Yasasının ikinci aksiyomu şöyle der;

“Zamanın hızı anlık olarak sonsuzdur.”

Telepatinin iletimini açıklayan şey zamanın bu ilkesidir. Telepati, beyinlerin ürettikleri dalgalar aracılığı ile iletişimiyse ve eğer bilginin farkındalığı aynı anda ise evet gerçekten de o bilgiyi ileten gücün sonsuz hızda hareket ettiğini düşünebiliriz. Ya da ortamın içinde, zamanın sadece o anı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Sonuçta bir noktadan diğerine hareket ederken her bir noktada zaman=an olmaktadır.

Kozyrev'in oldukça derin ve doğal olarak çoğu zaman tartışmalara neden olan çalışmalarından birçok farklı düşünce ve araştırma akımı ortaya çıkmıştır. Bunlardan birini temsil eden de ISRICA (Institute for Scientific Research in Cosmic Anthropoecology)’dır. ISRICA , Vlail Kaznacheev'in baş araştırmacısı olduğu “Kozyrev aynalarına” dayanan ve çalışmalarında sıklıkla bunları kullanan eğilimi temsil eder.

Kozyrev aynaları, Dünya'nın manyetik alanını zayıflatacak ve böylece insanların güneş ve galaktik bilgilere daha fazla erişimini sağlayabilecek kapalı bir alan yaratacak şekilde kurulur. ISRICA, bu düşünce çerçevesinde aynaları kullanan çok sayıda deney aracılığıyla, insan psikofizyolojisi, hastalık ve sağlık patolojisi ve telepatik alanların gelişimi ve uzaktan algılama dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki çalışmalara odaklanmaktadır. 1990-91'de, Gökkuşağı Köprüsü deneyinin bir öncüsü olarak, "Noosferdeki Uzak-Bilişsel Etkileşimlerin ve Bunların Dünyanın Gezegen-Biyosferik Denge Sağlamadaki Rolünün Araştırılmasına İlişkin, 'Aurora Borealis' Küresel Deneyi," başlıklı bir deney gerçekleştirildi. ISRICA bilim adamlarının Kozyrev Aynaları ile yaptıkları deneylerden çıkardıkları sonuçlar Batılı zihinler için genellikle şaşırtıcı olmuştur ve en iyi şekilde Kozmizm olarak bilinen Rus düşünce ekolü bağlamında anlaşılabilir.

Başlangıçta biyosferin ünlü öncü bilim adamı V.I. Vernadsky’nin araştırmasından türetilen kozmizmin büyük perspektifi Kaznacheev ve Trofimov’un 1992 tarihli İnsanlığın Kozmik Bilinci (Cosmic Consciousness of Humanity isimli kitabının açılış paragrafında belirtilmiştir.

“Dünyanın kozmik-gezegensel hareketi içindeki toplam insan zekâsı, sosyal hareketin (toplumsal kültürel tarihsel gelişim) ne bir türevi ne de onun bir türevidir. Bu, dünyaya uyarlanmış tezahürüyle Evrendeki Canlı maddenin organizasyonu ve hareketindeki tuhaf kozmik-gezegensel bir fenomendir.” (s.6)

Bu bakış açısı, evren boyunca dağılmış ve zamansal koşullar tarafından gezegensel biyosferlerin veya gezegensel/yıldız noosferlerinin gelişen durumlarına, tüm evren boyunca kendi kendine var olan düşünce katmanlarının işlevleri olarak kozmik aleme zihin anlayışı, düşünce, zeka ve bilim kavramlarını yerleştirir. Bununla birlikte, modern tarihe ait uygarlığın yapısı, toplumu bilimden ayırmak ve bilimi sosyokültürel bir mekanizma olarak kozmik-gezegensel düşünce akışı olarak hakiki gerçekliğinden soyutlamak olmuştur. Totaliter mevzuat tarafından düzenlenen yerleşik bilim yalnızca başka bir inanç sistemi haline gelir, böylece yeni bilim sahte bilim olarak kınanır ve "'bilimin savunucuları görünmez bir şekilde kendilerine bilimin değil, yanılmaz bir inanç pelerinini giydirirler." (s.7)

Vernadsky'ye göre "doğa bilimi krizi, insanlığın ve gezegenin yakın felaketinin ana nedenidir." Vernadsky'nin bu özet yansıması ISRICA'daki araştırmanın temel önermesini oluşturur. Kaznacheev ve Trofimov, "Aslında," diye yazıyorlar, "XX. yüzyılda İnsanoğlunun dünya kültürü ve onun toplam entelektüel alanı, Nekrosfer yönünde ayrışıyor. Bilinmeyenlerin dünyası, kurtuluşumuzun mümkün olduğu tek dünyadır.” (s.9)

Sonuç olarak, V. Kaznacheev'in kozmik-gezegensel deneyimlemeyi yakalamak için aynaları kullanan araştırması, yeni bir ufukta insan zekâsında (sanal gerçeklik ve sanal beyin doğasının –eter bükülmesi yoluyla etkinleştirilen paranormal- değişimler içerdiğini, gevşemeye başladığını ve bizi insan zihninin yeni türden benötesi* etkileşimlerinin olduğu bir döneme dönüştürdüğünü gösterir.

Kaznacheev'in kendisinin de belirttiği gibi:

“Açıkçası, fiziksel yöntemlerin psikofizyolojik insan zekâsı olanaklarının eter burulması özellikleri alanıyla birleştirilmesi imkânını veren harika bir araştırma adımıdır. Belki de bu teknoloji, temel güneş birimleri olarak kabul edilen biyosferik kompleksleri, en yakın ve en az uzaktaki kozmik uzayın durumu olarak incelemek için önerilmiştir.”

Böylece gezegen bilgi uzayında yeni bir gözlem ilkesi önerilmiş oluyor. Bu prensip, V. I. Vernadsky'nin bahsettiği, hareketsiz dünyanın bilinen maddesiyle bu alanın birleşimi, canlı bir maddenin holografik akışlarının bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkarabilir. (A.V. Trofimov'un “Gezegen Bilgi Alanındaki Bazı Gözlemler Hakkında” başlıklı makalesinden (ISRICA, 2001))

 

KOZYREV AYNASI

İnsanın psikosomatik hastalıklarını tedavi eden cihaz…

Bilimsel ve pratik tıp; Arteriyel hipertansiyon, mide ve duodenum ülseri, nevrozların tedavisinde, kronik yorgunluk sendromunun ve fiziksel ve fiziksel stres sonrası ortaya çıkan psiko-duygusal stres durumunun giderilmesinde kullanılabilir.

MADDE: Cihaz, çalışma alanını sınırlayan bir yapıya sahiptir. Yapı, 0,5 mm kalınlığında, 280 cm yüksekliğe ve 120 cm genişliğe kadar alüminyum alaşımlı plakalardan oluşur; zemin yüzeyi ve eğrilik, çalışma yüzeyinden 50 cm mesafede odaklanmayı sağlar. Plakalar birbirine bağlanarak spiral şeklinde bir yüzey oluşturur. Yapı, dönüşten sorumlu motora bağlı platform üzerine monte edilebilir.

ETKİ: Gelişmiş düzeltme verimliliği.

 

 

 

 

 

Burada önemli olan şu ki, içbükey Kozyrev Aynası bir spiral oluşturacak şekilde kurulmuş ayna parçalarından oluşur. Örneğin bilimsel amaçlı kullanılmış Kozyrev Aynası yapısı, 0,5 mm kalınlığında, 280 cm yüksekliğe ve 120 cm genişliğe kadar alüminyum alaşımlı plakalardan oluşur; zemin yüzeyi ve eğrilik, çalışma yüzeyinden 50 cm mesafede odaklanmayı sağlar. Plakalar birbirine bağlanarak spiral şeklinde bir yüzey oluşturur. Yapı, dönüşten sorumlu motora bağlı platform üzerine monte edilebilir. Motora bağlı olan bu dairesel platform kendinden hareketlenmeyi sağlar. Bu spiral yapının tamamını tek parçada oluşturmak mümkün olmadığı için yukarıda belirtilen ölçülerde muhtelif plakalar dairesel bir şekilde ancak spiral oluşturacak şekilde kurulur. İçerdeki daire en az 50 cm olmalıdır.

 

Kozyrev Aynasının amacı nedir?

Kozyrev Aynası, ışığı bükme ve üç boyutlu bir görüntü oluşturma yeteneğine sahip olduğu söylenen bir tür yansıtıcı yüzeydir. Bazı insanlar Kozyrev Aynalarının meditasyon, şifa ve manevi amaçlarla kullanılabileceğine inanıyor.

Kozyrev Ayna kullanmanın herhangi bir riski var mı?

Kozyrev Aynası kullanmanın bilinen hiçbir riski yoktur. Ancak bazı kişiler aynaya çok uzun süre bakarlarsa baş dönmesi veya mide bulantısı yaşayabilirler.

Kozyrev aynanızın düzgün çalışıp çalışmadığını test etmenin birkaç yolu vardır.

Mum testi. Bu en basit testtir ve bir mum ve aynayla yapılabilir. Mumu aynanın önüne yerleştirin ve yakın. Mumun alevi bozuksa veya normalden daha fazla titriyor gibi görünüyorsa bu, aynanın çalıştığının işaretidir.

Su testi. Bu test biraz daha kapsamlıdır ancak daha doğru sonuçlar verebilir. Bir bardağa su doldurup aynanın önüne koyun. Su bozuk görünüyorsa veya yüzeyde dalgalanmalar varsa bu aynanın çalıştığının işaretidir.

Kristal testi. Bu test su testine benzer ancak su yerine kristal kullanılır. Aynanın önüne bir kristal yerleştirin ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin. Kristal parlıyor gibi görünüyorsa veya görünümünde başka değişiklikler varsa, bu aynanın çalıştığının bir işaretidir.

Kozyrev aynasını kullanırken görebileceğiniz veya deneyimleyebileceğiniz bazı durumlar nelerdir?

Kozyrev aynasını kullanırken çok çeşitli deneyimler yaşayabilirsiniz. En yaygınları şunlardır:

Görüşünüzde bozulmalar: Nesnelerin gerçekte olduklarından daha büyük veya daha küçük göründüğünü veya nesnelerin gerçekte olduklarından farklı konumlarda göründüklerini görebilirsiniz.

Zaman algınızdaki değişiklikler: Zamanın gerçekte olduğundan daha yavaş veya daha hızlı aktığını hissedebilir veya deja vu yaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Değişen bilinç durumları: Kendinizi daha rahatlamış veya huzurlu hissedebilirsiniz veya coşku veya artan farkındalık duyguları yaşayabilisiniz.

Ruhsal deneyimler: Evrenle ya da daha yüksek bir güçle bağlantı duygusu hissedebilirsiniz ya da vizyonlar ya da başka ruhsal deneyimler yaşayabilirsiniz.

Kozyrev aynaları ile ilgili bazı sınırlamalar vardır.

Her zaman etkili değildirler. Kozyrev aynasının etkinliği, aynayı yapmak için kullanılan malzemeler, aynanın yeri ve aynayı kullanan kişi gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir.

Tehlikeli olabilirler. Kozyrev aynaları zararlı radyasyonu yansıtabildiğinden, bunları kullanırken önlem almak önemlidir.

İyi anlaşılmamışlardır. Kozyrev aynalarının arkasındaki bilim tam olarak anlaşılamamıştır, bu nedenle tam olarak nasıl çalıştıklarını veya potansiyel fayda ve risklerinin neler olduğunu söylemek zordur.

Aynaların Uygulama Alanları

Kozyrev aynalarının en yaygın uygulamalardan bazıları şunlardır:

İyileşme ve ruhsal gelişim. Kozyrev aynaları iyileşmeyi ve ruhsal gelişimi teşvik etmek için kullanılabilir. Daha huzurlu ve rahatlatıcı bir ortam yaratılmasına yardımcı olabilirler ve aynı zamanda meditasyon ve diğer manevi uygulamaları kolaylaştırmaya da yardımcı olabilirler.

Bilimsel araştırma. Kozyrev aynaları, gerçekliğin doğası, duyu dışı algılama olasılığı ve bilincin fiziksel dünya üzerindeki etkileri dahil olmak üzere çeşitli konularda bilimsel araştırmalar için kullanılabilir.

Sanat ve eğlence. Kozyrev aynaları ilginç ve benzersiz sanat ve eğlence eserleri yaratmak için kullanılabilir. Optik illüzyonlar yaratmak, görüntüleri yansıtmak ve izleyiciler için daha sürükleyici bir deneyim yaratmak için kullanılabilirler.

Kozyrev aynaları sağlığı, refahı ve ruhsal gelişimi iyileştirmek için nasıl kullanılabilir?

Kozyrev aynaları sağlığı, refahı ve ruhsal gelişim için kullanılan en yaygın yollarından bazıları şunlardır:

Meditasyon. Kozyrev aynaları meditasyon için daha huzurlu ve dinlendirici bir ortam yaratmak için kullanılabilir. Zihnin odaklanmasına ve daha derin bir meditasyon durumunu teşvik etmeye yardımcı olabilirler.

Yoga. Kozyrev aynaları yoga pratiğini geliştirmek için kullanılabilir. Daha odaklı ve meditatif bir deneyim yaratmaya yardımcı olabilirler ve ayrıca denge ve koordinasyonun geliştirilmesine de yardımcı olabilirler.

Çigong. Kozyrev aynaları qigong uygulamasını geliştirmek için kullanılabilir. Vücuttaki qi (enerji) akışını iyileştirmeye yardımcı olabilirler ve ayrıca rahatlamayı ve iyileşmeyi desteklemeye de yardımcı olabilirler.

Reiki. Kozyrev aynaları reiki uygulamasını geliştirmek için kullanılabilir. Reiki enerjisine odaklanmaya ve daha derin bir iyileşme seviyesini teşvik etmeye yardımcı olabilirler.

 

Levent Aslan 

11.07.2024

Kaynaklar : Lawoftime.org 

 

Levent ASLAN

Levent ASLAN

Yazar

İlginizi çekebilecek diğer içerikler

RUH EŞİNİZİ NASIL BULURSUNUZ? GİZEM

RUH EŞİNİZİ NASIL BULURSUNUZ?

TAROT KARTLARINDAKİ SIRLAR GİZEM

TAROT KARTLARINDAKİ SIRLAR

ORTADOĞU’DA BİR UFO HİKAYESİ GİZEM

ORTADOĞU’DA BİR UFO HİKAYESİ

KÖTÜLÜK İÇİMİZDE Mİ YAŞIYOR? GİZEM

KÖTÜLÜK İÇİMİZDE Mİ YAŞIYOR?

Yorum Yap