KOZYREV AYNALARI İLE GELECEĞİ GÖRMEK

KOZYREV AYNALARI İLE GELECEĞİ GÖRMEK

CIA, Fizik, Uzay Zaman ve Kozyrev Aynaları ile geleceği görmek... Akademisyen Alexander Trofimov'un Kozyrev Aynaları ve Dikson Kasabası Deneyi hakkında anlattıkları...

İnsan beyni bütün evrenin temelini oluşturan kuantum sıfır noktasından veri çekebilen bir alıcıdan farksızdır.  Richard Feynman (fizikçi)

CIA, yasa gereği gizliliği kaldırılan bilgileri zaman zaman yayınladığını hepimiz biliyoruz. Bu bilgiler bazen çok da kayda değer olmasa da (sıradan vatandaşları bir kenara bırakırsak) çoğunlukla zihinlerde derin soru işaretleri bıraktıracak kadar önemli olabiliyor. CIA için bu bilgiler komşunun tavuğu misali Rusya ile ilgili olduğu için çok daha değerli olmalı. İşte aşağıdaki yazı da bu bilgilerden biri hakkında.

Belgeler 1980'lerde Novosibirsk'te yapılan şok edici deneylerle ilgili. CIA açıklayınca önce batı medyası ve ardından Rus medyasına hızla yayıldı. İddia büyüktü.

Klinik ve Deneysel Tıp Enstitüsü'ndeki Sovyet bilim adamları "insanın duyu dışı algısı" üzerinde çalıştılar ve bu konuda önemli bir başarı elde ettiler.

Telepati deneyleriyle bilinen akademisyen Vlail Kaznacheev’in öğrencisi ve onun takipçisi olarak bir başka akademisyen Alexander Trofimov gerçekte Novosibrisk’te neler olduğunu ndn.info haber sitesine anlattı.

"Neden herkesin bu kadar telaşlı olduğu anlayamıyorum. Birisi 1980'lerde yürütülmüş deneylerin raporlarının gizliliğini kaldırdı. Ne olmuş yani?” diyebilirsiniz.  Tıp Bilimleri Doktoru, Genel Müdürü ve Moskova Tıp Bilimleri Araştırma Enstitüsü Akademik Konseyi Başkanı Akademisyen V.P. Kaznacheev’in çalışmaları hakkında, Alexander Trofimov, "O zamanlar en önemli şey henüz başlamamıştı!" diyerek herkesi meraklandıran hikayeyi anlatmaya başladı.

A.Trofimov'a göre ciddi araştırmalar ancak astrofizikçi Nikolai Alexander Kozyrev'in anısına "Kozyrev'in Aynaları" adını taşıyan bir tesis inşa edildiğinde başladı. Yeni çizimlere göre kurulum 1991 yılının başında test edildi.

"İlk testler Aralık 1990'da yapılmıştı. Ardından bu testlere dayanarak "Kozyrev'in Aynaları" filmi çekildi – geleceğe açılan bir buluş."  diye anlatıyor. Yönetmen cihazın patentli donanımını ve devre şemalarını göstermiş, nelerden oluştuğunu anlatmıştı. “Bu noktada insanlar ‘zaman makinesi yapılıyor’ diyerek bu fikre kendilerini kaptırmışlardı,” Trofimov’a göre.

Alexander Trofimov, gündelik seviyede, yeni bilim için bu kadar ciddi olmasaydı bunun anlaşılabileceğini söylüyor. Araştırmacılar do zamanlar noosferi (V.I. Vernadsky'nin fikri) inceliyorlardı.

Noosfer’i (Ing: noosphere) kısaca biyosferin insan düşüncesi, kültürü ve bilgisinden etkilendiği düşünülen kısmı olarak açıklayabiliriz. Burası, her insanın kendi küçük katkısını yapabileceği makul bir alan olarak görülüyordu bazı bilim insanlarınca.

Böylece "Kozyrev'in Aynaları" noosferi anlamak için bir araç haline geldi.

"Cihazın amacı insan beyni ve bilincinin kullanılmayan rezervlerini incelemekti. Dünyanın şu anki resmini ele alalım: Son iki yüzyılı geçkin zaman diliminde edinilen bilginin tamamı %100 olsun. Bunun sadece %1'i canlı maddeye ilişkin bilgidir. Canlı madde, biyoentelektüel niceleme, holografik evrenin yansıması ve kendini yeniden üretme işlevlerine sahip kozmoplanet oluşumlardır,” diye açıklıyor A. Trofimov.

Bilim adamları, kozmoplanet antropoloji alanında uzun yıllara dayanan temel araştırmalarının sonuçlarını Nauka yayınevi tarafından 2004 yılında Novosibirsk'te yayınlanan, Kaznacheev V.P., Trofimov A.V. “Dünya Gezegeninde Canlı Maddenin ve Zekânın Doğası Üzerine Yazılar” isimli kitapta açıkladılar.

“1991 – 2001 yılları arasında elde edilen ve hiçbir zaman saklamadığımız tüm verileri içeriyor; yalnızca bunların doğru şekilde işlenmesi ve analiz edilmesi zaman aldı. Kitap 2008 yılında İngilizceye çevrilerek Almanya'da yayımlandı. Trofimov, dünyanın Novosibirsk bilim adamlarının ego ve kişilik sınırları ötesi (transpersonal) psikoloji alanındaki ilk "sınır testleri" hakkındaki benzersiz sonuçları "gizliliği kaldırılmış verilerden" çok daha önce öğrendiğini ve bunları takdir ettiğini söylüyor.

 

Kozyrev Aynalarının Araştırılması

Kozyrev'in aynaları, içbükey mercekler gibi, aktif zaman akışlarıyla etkileşime giren biyolojik nesnelerden yayılan radyasyon da dâhil olmak üzere çeşitli radyasyon türlerine odaklanabilen, spiral şeklinde bükülmüş bir tür alüminyum levhadır.

‘Kozyrev Aynaları’nın klasik tasarımı aşağıdaki forma sahiptir - bunlar, belirli bir alaşımdan (yapım bilgisi yazarlara aittir) cilalanmış alüminyum levhalardır, 1,5 turda saat yönünde veya saat yönünün tersine yuvarlanır, içinde ölçüm ekipmanı ve bir sandalye bulunur ve deneyci oturtulur sandalyeye. (MNIIKA, 20 yıl boyunca bu tasarımın haklarının patent sahibi olarak kalmıştır.)

MNIIKA, International Institute of Informational and Biological Medicine isimli organizasyonun kısaltmasıdır ve Rus bilim insanı Akademisyen V.P. Kaznacheev tarafından isimlendirilmiştir. MNIIKA, zaman, bilinç ve enerji alanlarıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere alışılmadık teorileri ve kavramları araştırıyor.

“Bilincin kuantum dolaşıklığı paradoksunu ve bilincin uzay ve zamandaki kuantum süperpozisyonunun* etkisini modern bilimsel düzeyde keşfetmek için aynalar yarattık. Bilim adamı, bunun yalnızca "Kozyrev'in Aynalarında mümkün" olduğunu söylüyor ve devam ediyor.

*Kuantum süperpozisyonu, klasik bakış açısıyla aynı anda gözlemlenemeyen durumların süperpozisyonudur; alternatif (birbirini dışlayan) durumların üst üste binmesidir.

Araştırmaya 5 bin gönüllü davet edildi. Onlara, Dünya'da yaşayan farklı kültürlerin ve halkların sembollerinden oluşan 77 işaretten oluşan figüratif bir yapı seti ile birlikte bir görev verildi.

"Deneyin koşulları altında bilgisayar, oturumdan beş dakika önce rastgele üç ila beş işaret seçti. Bu, Uzak Kuzey'deki ‘Kozyrev Aynaları’ içinde bulunan kişinin transferine yönelik programı oluşturdu. Aynaların içindeki denek işaretleri bilgi alanına tercüme etti. Ve ülkenin farklı yerlerindeki aynı beş bin gönüllü, bir şeyler elde etmeyi umarak onu dinledi" diye açıklıyor bilim adamı.

Gönüllüler oturumun başlama saatinin ve önlerindeki sembolik “yapıcının” farkındaydılar ancak bilmedikleri şey hangi sembollerin yayınlanacağıydı.

"Gönüllülerin protokollerini aldığımızda, Anatoly Piskaikin liderliğindeki programcılar ve matematikçilerden oluşan bir ekip analize başladı. Verilerin matematiksel olarak işlenmesi için Monte Carlo isimli bilgisayar programı kullanıldı. Monte Carlo sembollerin rastgele tahmin edilmesini ortadan kaldırmayı mümkün kıldı: Yayın süresince zamana, yere, yaşa, radyo-televizyon ekipmanlarının kullanımına, lazerlere vb. bağlı olarak bilgi edinme kalıbının izlenmesi mümkün oldu.

Alexander Trofimov, bağımsız uluslararası uzmanların yapılan çalışmanın doğruluğunu ve temel bilim kriterlerine uygunluğunu kabul ettiğini söylüyor. —  Profesör Alexander Chepurnov’a dönelim. 15-17 yıl kadar önce (2006-2008) Akademisyen V.P.’nin isimsiz çalışanlarının teklifiyle virolog olarak katıldığı deneyleri yürütmüş bir akademisyendir.  Kendisi Zvezda TV kanalında bir konu anlatırken CIA tarafından gizliliği kaldırılan belgelerdeki Novosibirsk bilim insanlarının deneylerinde gelişmelerden söz etmişti.

Olumsuz sonuçlar elde edildiği iddia edildi. Akademisyenimizin bilimsel itibarı açısından çok önemli olan, bizim bilmediğimiz ve çoğu izleyicinin anlayamadığı bu deneylerin protokolünü tarafıma iletmek istiyorum. Üzerinden uzun yıllar geçti ama 30 yıl öncesinden gelen protokolleri bile özenle arşivlerimizde koruyoruz.”

 

Arctik Dikson'da Araştırma

A.V. Trofimov önderliğinde bir grup Novosibirsk bilim adamı, Vlail Kaznacheev'in bilimsel talimatlarına göre hareket etti. 1990 yılında uzmanlar kutup köyü Dikson'da bir ayna sistemi kurdular. Bazı “Kozyrev Aynaları” adada, diğerleri ise anakarada yerleştirildi. İki grup gönüllü katıldı çalışmaya. Görevleri saatler boyu yayın yapmak ve yayın almaktı.  Alınan verilerin işlenmesinden sonra bilgilerin yalnızca 1/3'ünün elde edilebildiği, diğer kısmının ise birkaç saatlik gecikmeyle alındığı ortaya çıktı.

“Fakat en büyük, olağanüstü sonuç, bilgisayarın sembolleri rastgele oluşturmasından bir saat, beş ve yedi saat önce grup tarafından zaten alınmış olmasıydı. Bu birkaç kez oldu! Elde edilen olağanüstü sonuç, Nikolai Kozyrev'in haklı olduğunu kanıtlıyordu: Uzak Kuzey'deki gelecek, Şimdi'de mevcut," diye özetliyor Alexander Trofimov.

Kozyrev, aktif zamanın, bilginin Evrenin tüm noktalarına aynı anda ilettiği bir madde olduğuna inanıyordu. Bunun kanıtı uzak yıldızlarla yaptığı deneydi. Onlardan Dünya'ya yıllarca veya yüzlerce yıl boyunca seyahat eden ışık bir teleskop tarafından kaydedildi ve böylelikle gökbilimciler geçmişe daldı – sonuçta geçmişten gelen bir sinyal görmüşlerdi. Ancak teleskopu, hesaplamalara göre yıldızın şu anda veya gelecekte olması gereken yere doğrultursanız aletlerin bu sinyalleri de kaydedeceği ortaya çıktı. Kozyrev, bir kişinin içbükey aynalarda olması durumunda aktif zaman ile insan beyni arasında da benzer bir etkileşimin meydana geldiğine dikkat çekti. Novosibirsk bilim adamları daha sonraki çalışmalarında “İnsan Evrenin Aynasıdır” (Novosibirsk: Akademizdat, 2020) bilimsel makale koleksiyonundaki verileri yayınlayarak bu etkileşimin varlığını kanıtladılar.

“Bunu neden kuzeyde yaptık? Kozyrev, zamanın enerji akışlarının tek bir rotası veya yönü olmadığını söylemişti. Zamanın enerji akışının dünyanın farklı yerlerinde farklı rotaları ve yönleri var. Ağırlığı ölçmek için bir jiroskopla (burulma terazisi) ve dönen bir nesneyle, 73 derece kuzey enleminin üzerinde, kontrol ağırlığının belirli bir dönme yönünde artan ağırlığın etkisinin artık kaydedilmediğini gördü. Bunu enerji-zaman akışının yönündeki bir değişiklikle ilişkilendirdi” diye açıklıyor A. Trofimov.

Kozyrev’in astronomi alanındaki öngörülerinden biri de Ay'daki volkanik aktiviteydi. Bu nedenle önce yuhalandı, ardından verileri doğrulandığında hakkı iade edildi. Bilim adamına, uzay bilimi topluluğunun en yüksek ödülü olan "Büyük Kepçe" elması verildi.

Şu anda, kozmoplanet antropoloji alanındaki araştırmacılar ‘Kozyrev Aynaları’nı geliştirmek için çalışmaya devam ediyor ve "Yenilikler 2020-2021" kataloğunda yer alan yeni teknolojik versiyonu olan ‘MNIIKA Aynaları’ nı yarattılar. Uzmanlar aynaları pratik insan yaşamında ve tıpta kullanmanın yollarını arıyor. Bilim adamları, bu teknolojinin yardımıyla insanlığı tehdit eden olayları (depremler ve çeşitli felaketler) izlemenin ve vücudun yaşlanma hızını yavaşlatacak programlar uygulamanın mümkün olduğundan eminler.

Teoriye göre MNIIKA Aynaları ya da Kozyrev Aynaları olarak bilinen bu aynalar, zaman dalgalarının yansıtılmasında veya güçlendirilmesinde ve şimdiki anın ötesindeki bilgilere erişimde rol oynayabilir.

“Birbirimizle evrensel bilgi iletişiminin olduğu bir dünyada yaşıyoruz, görevimiz en hassas insanlara güneş aktivitesindeki en ufak dalgalanmalara karşı yardımcı olmaktır. İkinci görev, yani geleceği izlemek, gerçektir. Bu izlemeyi 30 yıldır inceliyoruz ve bunu Kozyrev'in Aynalarında öğrendik. Verilerimiz 2018 yılında Melbourne'de düzenlenen Uluslararası Doğal Afet Tahmini Kongresi'nde bir raporda yayınlandı. Depremleri başlamadan yedi gün önce bilimsel olarak tahmin edebildik! Bütün bunlar uzun zaman önce yazıldı ve yayınlandı; geriye kalan tek şey herkesin, zamanımızın ilerisinde olan modern bilimin elde ettiği sonuçların artık fantezi, hatta bilim kurgu değil, yeni bilimsel sonuçlar olduğunun farkına varmasıdır. Üçüncü bin yılın gerçeği,” diye özetledi Tıp Bilimleri Doktoru Alexander Trofimov.

Bir sonraki #BİLİMSEL etiketli yazımızda Kozyrev Aynaları’nı, geleceği görmenin bilimsel incelemesini göreceğiz.

 

Levent Aslan.

24.11.2023

Levent ASLAN

Levent ASLAN

Yazar

İlginizi çekebilecek diğer içerikler

YASAK TEKNOLOJİLER VE ONLARIN SUSTURULMASI BİLİMSEL

YASAK TEKNOLOJİLER VE ONLARIN SUSTURULMASI

FİZİKTE YENİ BİR KUVVET Mİ DOĞUYOR? BİLİMSEL

FİZİKTE YENİ BİR KUVVET Mİ DOĞUYOR?

KADIN BEYNİ Mİ ERKEK BEYNİ Mİ DAHA ÜSTÜN? BİLİMSEL

KADIN BEYNİ Mİ ERKEK BEYNİ Mİ DAHA ÜSTÜN?

BELLEK DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? BİLİMSEL

BELLEK DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Yorum Yap