EKONOMİ SÖZLÜĞÜ VERİ KARMA VERİLER

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ VERİ KARMA VERİLER

Kalitatif ve Kantitatif veriler nelerdir? Kalitatif ve Kantitatif ne demek? Ekonomik okuryazarlığınızı geliştirmek için açtığım ekonomi sözlüğünde yolumuza verilerle devam ediyoruz. Karma Veriler nelerdir? Veri Nedir? Data Nedir? Verinin ekonomideki yeri nedir? Veri çeşitleri Nelerdir? Karma Veri Nedir?

KARMA VERİLER

Sadece ekonomi ya da finans alanında değil, her konuda, elde edilen (ölçümlenerek, araştırılarak, deneysel olarak) rakamlarla ya da diğer sembollerle ifade edilen gerçeklerdir. Ham veri olarak tabir edilen gerçekler ise üzerinde hiç bir işlem yapılmamış bilgiler olarak da ifade edilebilir. Örneğin belirli bir yerleşim yerinde yaşayan hane halkının aylık gıda tüketim harcamaları  adı altında toplanan bilgiler veridir.

Ekonomik modellerde zaman serisi ve yatay kesit verilerinin bileşiminden oluşan verilere karma veriler diyoruz. Örneğin belli bir döneme ve birden fazla birime ait veriler karma verileri oluşturur. Vereceğimiz örnekle çok daha iyi göreceksiniz.

 

Aşağıdaki tabloda bir karma very setini görüyorsunuz. Hem bir ülkenin ekonomik büyümesinin belirli bir zaman aralığında gelişimini hem de aynı yıllar için diğer bazı ülkelerde görünen değişimleri göstermektedir.

Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de 2019 -2022 yıllarındaki büyüme oranları...

Kalitatif ve Kantitatif Veriler

Toplanan veriler sayısal içerikli olduğu zaman kantitatif veriler olarak adlandırılır

Kalitatif veriler ise verilerin niteliğini gösterir.

Şöyle örnekleyebiliriz; Bilgisi toplanan ana kitlenin çalışan ya da işsiz olması, üniversite ya da lise mezunu olması kadın ya da erkek olması gibi bilgiler niteliksel yani kalitatif verilerdir. Diğer yandan Bu ay gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım miktarı …. USD, ya da bu ay ki dış borç miktarı …. USD şeklinde gerçekleşti dendiği zaman kantitatif verilerden söz ediyoruz demektir.

Levent ASLAN

Levent ASLAN

Yazar

İlginizi çekebilecek diğer içerikler

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ - ENFLASYON EKOFİN

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ - ENFLASYON

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ - HARCAMALAR YÖNTEMİYLE MİLLİ GELİRİ ÖLÇMEK EKOFİN

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ - HARCAMALAR YÖNTEMİYLE MİLLİ GELİRİ ÖLÇMEK

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ - KULLANILABİLİR GELİR NE DEMEKTİR? EKOFİN

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ - KULLANILABİLİR GELİR NE DEMEKTİR?

NAZİZM İLE BÜYÜYEN TİCARİ MARKALAR KİMLERDİ? EKOFİN

NAZİZM İLE BÜYÜYEN TİCARİ MARKALAR KİMLERDİ?

Yorum Yap